Ansökan

Jag vill ansöka till NIU Kristianstad med Amerikanskfotbollsinriktning!

Namn:

Adress:

Postnummer:

Stad:

Län:

Personnr:

E-post adress:

Telefonnr:

Antagningsår: 201920202021

Lagtillhörighet:

Position:

Tränarreferens (namn):

Tränarreferens (telefonnr):

Tränarreferens (e-post):

Kort beskrivning av dig själv:

Jag godkänner att skicka alla uppgifter till NIU Kristianstad:

OBS. Sista ansökningsdatumet för antagande till höstterminen 2019 är 2018-12-01 (1:a December 2018)