Tester

Testerna för NIU Kristianstad med Amerikansk Fotbollsinriktning kommer ske Fredagen den 19:e Januari 2018.
De kommer börja klockan 09:00 i Arenan.
Beräknat klara klockan 16:00.

Alla som ansökt har fått mer information via e-post. Har ni inte fått sådan information, kontakta Coach Tyson. 0708-655 888

Välkomna!