Testerna utförda!

Den 19/1 var det dags för NIU Combine för Amerikanskfotboll i Kristianstad.
Testerna är nu klara och likaså antagningsintervjuerna.
Combinen varade en hel dag och totalt var det 12st deltagare som visade vad de gick för.
Det var en spännande dag för tränarna Jon Walker och Tyson Guillen som höll i testerna som är bestämda i samarbete med Riksidrottsförbundet och Svenska Amerikanskfotbollsförbundet.

Coacherna ska sammanställa allt och göra utvärderingar för att i slutet på januari skicka informationen till de som är antagna till NIU i Kristianstad.

Sökande till NIU Kristianstad:

Viktor Neumann
Kevin Levevin
Carl Hugo Nilsson
River Kromnow
Malte Svensson
Ted karlsson
Ruben Renneus
Hugo Lindqvist
Albin Warhed
Erik Åkerström
David Rantanen

Utöver de som var på testerna i Kristianstad var även dessa med på RIG uttagningarna i Uppsala:

Alexander Kennedy Chaanhing
William Verngren
Waldemar Harwigsson

Har ni några frågor angående antagningsprocessen kan ni ta kontakt med Coach på 0708-655 888 eller coach@telia.com